Medisch Pedicurecentrum Elst is rolstoel toegankelijk.
Ook zijn wij gespecialiseerd in het verzorgen van: verlamde-, spastische- en risico voeten.